ปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วย คุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อสัตย์ 
ให้เกียรติ เคารพสิทธิ ทุกคน เท่าเทียมกัน
ยึดมั่นในความดี รักษาคำพูด
กล้าคิดแตกต่าง กล้าทำ กล้าตัดสินใจ
ภายนอกสุภาพ อ่อนโยน ภายในเข้มแข็ง อดทน
เดินเคียงข้างไปกับ คู่ค้า สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ สังคม

16,348

ยอดผลิตทั้งหมด (Ton)

3,039

ยอดผลิต
Green Chain production (Ton)

554

Solar Cell
(ลด คาร์บอนไดออกไซด์) (Ton)

16,533

Green Activity
ลดการตัดต้นไม้ (ต้น)

โครงการที่ผ่านมา

 • โซ่เหล็ก
 • เกรด 30

งานตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม

 • โซ่เหล็ก
 • เกรด 43

เป็นโซ่เหล็กคาร์บอน ความแข็งแรงสูงกว่าโซ่เหล็กเกรด 30 ใช้สำหรับผูก มัด ลากจูง และใช้ในการก่อสร้าง ห้ามใช้สำหรับการยกเหนือศีรษะ

 • โซ่เหล็ก
 • เกรด 70

Transport Chain/Conveyor Chain สายพานลำเรียง คือ ระบบการขนส่งที่ประกอบด้วยเครื่องกลที่สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งถูกออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น อาหาร หรือ สินค้าอื่นๆ

 • โซ่เหล็ก
 • เกรด 80-100

โซ่รอก คือ รอกที่จะมีการใช้โซ่เป็นส่วนที่สำคัญในการช่วยยกสิ่งของ โดยเราจะต้องรู้ถึงน้ำหนักสิ่งของที่จะใช้ยก ต้องให้มีความสมดุลย์กันระหว่างโซ่ยกกับสิ่งของที่จะต้องใช้ยก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

 • ลวดเหล็ก

เหล็กลวดกลุ่มนี้เป็นเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ (JIS G3505; SWRM) ซึ่งจะนำไปผ่านกระบวนการดึงเย็นเพื่อลดขนาดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง

 • ลวดเหล็ก

เหล็กลวดกลุ่มนี้ ได้แก่ JIS G 3503 เกรด SWRY 11 (คาร์บอนสูงสุด 0.09%) และ SWRY 21

 • ลวดเหล็ก

เหล็กลวดกลุ่มนี้มีการใช้งานหลากหลายมาก โดยนำไปดึงเย็นแล้วขึ้นรูปเย็นเป็นชิ้นงานที่อุณหภูมิห้อง โดยจะทำให้ส่วนหัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นๆ หลังจากนั้นอาจนำไปทำการชุบสังกะสีเพื่อเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

 • ลวดเหล็ก

เหล็กลวดกลุ่มนี้ได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูง ซึ่งจะนำไปดึงเย็นเพื่อผลิตเป็นลวดเหล็ก 3 กลุ่ม คือ ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดเส้นเดี่ยว (Steel wire for prestressed concrete) จะทำหน้าที่ในการเสริมแรงในคอนกรีต เช่น ใช้ในการทำหมอนคอนกรีตรถไฟ เป็นต้น

ตัวแทนของเรา

ความประทับใจ

มาตรฐานรับรอง

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราได้ที่นี่
Top