ประวัติ THAI KOON STEEL GROUP

กระบวนการผลิตโซ่เหล็ก

1วัตถุดิบลวด

ชนิดคาร์บอน, ชนิดคาร์บอนต่ำ, ชนิดอัลลอย ตามเกรดของโซ่

2การตรวจสอบวัตถุดิบ

ตรวจสอบคุณสมบัติทางกล ด้วยเครื่อง Spectrometers .pdf

3การรีด/การดึงให้ได้ขนาด

4การดัดขึ้นรูปข้อโซ่

5การเชื่อมข้อโซ่

6การตรวจสอบขนาดของข้อโซ่

7การตีตราและเกรดโซ่

ทำสำหรับโซ่ ตรา เท่านั้น

8การชุบแข็งโซ่

ทำสำหรับโซ่ ตรา เกรด 70,80,100 หรือเทียบเท่า เท่านั้น ด้วยวิธี Quenching & Tempering

9การตรวจสอบคุณภาพของโซ่

ตรวจสอบความแข็ง, แรงดึงขาด, แนวเชื่อมแบบกด

10การปรับมาตรฐานรูปทรง

การปรับมาตรฐานรูปทรง และขนาดของโซ่ เพื่อให้ระยะพิทซ์ได้ตามมาตรฐาน (ทำสำหรับโซ่ ตรา เกรด 80,100 หรือเทียบเท่า เท่านั้น)

11การตัดโซ่

12การจัดเรียงโซ่

13การขัดเงา,ชุบซิงค์, เคลือบสี, รมดำ, Hot-Dip Galvanized ตามการใช้งาน

14บรรจุภัณฑ์

กระสอบ, ถังพลาสติก, ถังเหล็ก

ประเภทของโซ่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ตรา
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 30 (American Standard)(PROOF COIL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 43 (American Standard)(HIGH TEST CHAIN) ลวดคาร์บอน
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 70 (American Standard)(TRANSPORT CHAIN) ลวดคาร์บอน
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 80 (American Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 100 (American Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด M-MH (Japanese Industrial Standard)(STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T-TH, T-DT/DAT (Japanese Industrial Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด V-VH, V-CV (Japanese Industrial Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T-T (European Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T-DAT/DT (European Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด L (Australian Standard)(STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด P (Australian Standard)(STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอน
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด T, V200, V400 (Australian Standard)(ALLOY CHAIN) ลวดอัลลอย
ตรา
โซ่เหล็กเกรดพิเศษ (โซ่แรงงาน)(HEAVY DUTY STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
ตรา
โซ่เหล็กเกรดธรรมดา(COMMERCIAL STEEL CHAIN) ลวดคาร์บอนต่ำ
** ข้อควรระวัง: โซ่ตรา , , เกรด 30, 43, 70, M-MH, L, P **
ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง
(NOT FOR OVERHEAD LIFTING) จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต
ข้อแนะนำ: โซ่ตรา เกรด 80, 100, T, V, V200, V400
สามารถใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูงได้
Top