ประวัติ THAI KOON STEEL GROUP

ประวัติศาสตร์การผลิตโซ่ของบริษัทฯ

ประวัติศาตร์การผลิตโซ่ของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี พศ. 2500

2500

2510

2520

2521

2522

2525

2530

2535

2545

2548

2560

< เลื่อนเพื่อดูข้อมูล >

เครื่องรีดลวด

เครื่องขึ้นรูปโซ่

เครื่องเชื่อมโซ่

เครื่องตีตราโซ่

เครื่องตัดโซ่

เครื่องจัดเรียงโซ่

เครื่องชุบแข็งโซ่

เครื่องปรับมาตรฐาน
รูปทรง

< เลื่อนเพื่อดูข้อมูล >

ปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2520

ปี พ.ศ. 2500 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตโซ่ ในสมัยนั้น การผลิตโซ่ใช้เครื่องจักรส่วนหนึ่ง และใช้กำลังคนช่วยส่วนหนึ่ง โดยหลังจากขึ้นรูปโซ่ด้วยเครื่องขึ้นรูปโซ่เสร็จแล้ว ต้องทำความสะอาดผิวโซ่ด้วยน้ำยาเคมี ก่อนโซ่จะถูกลำเลียงเข้าสู่ขบวนการเชื่อมข้อโซ่ให้ติดกันต่อไป โดยวิธีการเชื่อมต้องเชื่อมด้วยมือ ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ ด้วยการวางตำแหน่งข้อโซ่ที่ต้องการเชื่อม ที่แป้นพัก แล้วใช้เท้าเหยียบ เพื่อให้อุปกรณ์แท่งทองแดง เคลื่อนตัวลงมาเชื่อมรอยต่อข้อโซ่ให้ติดกัน ทำเช่นนี้ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ หลังจากนั้นต้องทำการแต่งรอยเชื่อมให้เรียบเสมอกัน โดยส่งต่อเข้าเครื่องแต่งรอยเชื่อม ด้วยการใช้มือวางตำแหน่งรอยเชื่อมของข้อโซ่ ที่แป้นพัก แล้วใช้เท้าเหยียบ เพื่อให้อุปกรณ์ตัดเศษขี้เหล็ก บริเวณรอยเชื่อมออกไป เพื่อให้รอยเชื่อมเรียบเสมอกัน ทำเช่นนี้ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โดยได้ใช้กรรมวิธีนี้ในการผลิตโซ่เรื่อยมาจวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 ช่วงเวลานี้ทางบริษัทฯ ได้ใช้สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายการค้า โดยเป็นโซ่เหล็กเกรดธรรมดา เพื่อสำหรับใช้งานทั่วๆไป


ปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2540

ปี พ.ศ. 2521 ถึง 2540 การเชื่อมโซ่ได้มีการพัฒนาเป็น การเชื่อมอัตโนมัติด้วยเครื่องจักร โดยเครื่องจะทำการตัดเศษขี้เหล็กบริเวณรอยเชื่อมออกไปทันที เพื่อให้รอยเชื่อมเรียบเสมอกัน แต่การเชื่อมโซ่ไม่สามารถเชื่อมทุกๆข้อโซ่ ได้ต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน การเชื่อมโซ่เป็นลักษณะข้อโซ่เว้นข้อโซ่ ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องเชื่อมโซ่จำนวน 2 เครื่อง เรียงต่อเนื่องกัน เพื่อในการส่งต่อการเชื่อมโซ่ให้ครบทุกๆข้อโซ่ จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โดยเครื่องจักรส่วนหนึ่งได้นำเข้าจากประเทศเยอรมัน คุณสมบัติของโซ่ที่ผลิตออกมา จึงเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยทางบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายการค้า สำหรับโซ่เหล็กเกรดพิเศษ(โซ่แรงงาน)นี้ ซึ่งคุณสมบัติสามารถเทียบเท่ากับโซ่เหล็กเกรด 30 มาตรฐานสหรัฐอเมริกา, เกรด M มาตรฐานญี่ปุ่น และเกรด L มาตรฐานออสเตรเลีย แต่เนื่องจากขาดขั้นตอนการ ปั้มตราสินค้า และเกรด ลงไปที่ข้อโซ่ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ เอง


ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ.2560

ปี พ.ศ. 2541 เครื่องเชื่อมโซ่ได้มีการพัฒนาเป็น การเชื่อมอัตโนมัติข้อโซ่ต่อข้อโซ่ ต่อเนื่องในเครื่องเชื่อมโซ่เดียวกัน โดยเครื่องขึ้นรูปโซ่ เมื่อผลิตโซ่ออกมาแล้ว โซ่ทั้งหมดจะถูกพักไว้ เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องเชื่อมโซ่ เพื่อดำเนินการเชื่อมข้อโซ่ต่อไป จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

ปี พ.ศ. 2550 เครื่องขึ้นรูปโซ่ และเครื่องเชื่อมโซ่ ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน โดยเมื่อขึ้นรูปโซ่เสร็จแล้ว ข้อโซ่ก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเข้าสู่การเชื่อมทันที ข้อโซ่ต่อข้อโซ่ จนเป็นโซ่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

ปี พ.ศ. 2560 ทางบริษัทฯ ได้เพิ่ม เครื่องปั้มตราสินค้า และ เกรดโซ่, เครื่องปรับมาตรฐานรูปทรง และขนาดของโซ่, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องชุบแข็งโซ่ และ เครื่องตัดโซ่ โดยการนี้เฉพาะเพื่อสำหรับการผลิตโซ่ มาตรฐานสากลเกรดต่างๆ และทางบริษัทฯ ได้เพิ่มสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายการค้า สำหรับโซ่มาตรฐานสากลนี้ โดยผลิตตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ยุโรป และ ออสเตรเลีย นับว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตโซ่เหล็กเกรดมาตรฐานสากลนี้ได้


Top