ประวัติ THAI KOON STEEL GROUP

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

 • 1การตรวจสอบวัตถุดิบ

  • 1.1 ตรวจสอบขนาดของลวด

   1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี

   1.3 ทดสอบแรงดึงของลวด

 • 2ตรวจสอบขนาดของข้อโซ่

  • 2.1 ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลาง

   2.2 ตรวจสอบความกว้างใน และนอก

   2.3 ตรวจสอบความยาวใน และนอก

 • 3การทดสอบคุณสมบัติทางกล

  • 3.1 ทดสอบความแข็งแรงของแนวเชื่อมข้อโซ่

   3.2 ทดสอบแรงดึงขาดของข้อโซ่

 • 4การทดสอบความแข็งของโซ่

  • 4.1 ตัดชิ้นงาน

   4.2 หล่อเรซิน

   4.3 ขัดเกลาพื้นผิวให้เรียบ

   4.4 ทดสอบความแข็ง

 • 5การทดสอบแนวเชื่อมแบบกด

Top