ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟล์รายการ ดาวน์โหลด
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล (JIS) เกรด M-MH, T-TH, T-DT/DAT, V-VH, V-CV Download
** ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานโซ่ตรา เกรด M **
ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง (NOT FOR OVERHEAD LIFTING) จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต
ข้อแนะนำ: โซ่ตรา เกรด T, V
เหมาะสำหรับใช้ในงานยกของหนักในระดับที่สูง
Top