ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟล์รายการ ดาวน์โหลด
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล (AS) เกรด L, P, T, V200, V400 Download
** ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานโซ่ตรา เกรด L, P **
ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง (NOT FOR OVERHEAD LIFTING) จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต
ข้อแนะนำ: โซ่ตรา เกรด T, V200, V400
เหมาะสำหรับใช้ในงานยกของหนักในระดับที่สูง
Top