ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟล์รายการ ดาวน์โหลด
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล (ASTM) เกรด 30, 43, 70, 80, 100 Download
** ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานโซ่ตรา เกรด 30, 43, 70 **
ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง (NOT FOR OVERHEAD LIFTING) จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต
ข้อแนะนำ: โซ่ตรา เกรด 80, 100
เหมาะสำหรับใช้ในงานยกของหนักในระดับที่สูง
Top